PageLines- ams_logo.png

Strona w przebudowie

wkrótce nowe produkty

Under construction

new products soon / content change

Produkty Medyczne

Jesteśmy bezpośrednim importerem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów medycznych iCare Medical Equipment, importujemy także produkty OEM, którą mogą być dodatkowo konfigurowane według zapotrzebowania odbiorcy. Wieloletnie doświadczenie zespołu pozwala na zaoferowanie nowych produktów najwyższej jakości, zgodnych z najnowszymi trendami w branży.

MEDICAL PRODUCTS

We are a direct importer and distributor of high-quality brand: iCare Medical Equipment, we also import OEM products, which can be additionally configured according to the Client needs. Many years of experience of our team allows us to offer new products of the highest quality, in line with the latest trends in the industry.

ŻYWNOŚĆ

Systematycznie rozwijamy linię produktów żywnościowych, które eksportujemy do wskazanego miejsca na świecie.

Aktualnie w ofercie hurtowej olej, pszenica, mleko w proszku. Zapraszamy do współpracy wyłącznie odbiorców hurtowych!

FOOD

We systematically develop the line of food products that we can export to various places in the world.

We currently offer sunflower oil, rapeseed oil, wheat and powdered milk in large bulk quantities. We invite only wholesalers to cooperate with us!

PRODUKTY MARKETINGOWE

Drugim filarem działalności firmy jest realizacja indywidualnych projektów marketingowych na zlecenie Klientów biznesowych. W ramach tej działalności zaopatrujemy i dostarczamy we wskazane miejsce innowacyjne spersonalizowane produkty. Podejmujemy się wykonania najbardziej nowatorskie pomysły, zachowując stałą, wysoką jakość, elastyczność i profesjonalizm na każdym etapie projektu. Podejmując się trudnych i nietypowych zadań, zawsze dbamy o indywidualność i unikalność rozwiązania najlepiej odpowiadającego założonym celom komunikacyjnym marki i potrzebom końcowych użytkowników.

Produkty tworzone w 100% na zamówienie. Proszę określić Państwa potrzeby, a my dostarczymy produkt.

Z naszej oferty skorzystało już wiele światowych korporacji. Zapraszamy do współpracy!

MARKETING PRODUCTS

The second area of the company’s activity is the implementation of individual marketing projects at the request of business clients. As part of this activity, we supply and deliver innovative personalized products to the indicated place. We undertake the implementation of the most innovative ideas, maintaining constant, high quality, flexibility and professionalism at every stage of the project. When undertaking difficult and unusual tasks, we always care for the individuality and uniqueness of the solution best suited to the brand’s communication goals and the needs of end users.

100% custom-made products. Please specify your needs and we will deliver the product.

Many global corporations have already benefited from our offer. We look forward to working with you!

Kontakt

Contact

AMS TRADE Sp. z o.o.

40-772 Katowice,
ul. Panewnicka 212/7,
Poland

e-mail: office@amstrade.eu

REGON 242938003
NIP PL 634-280-94-69

KRS 0000426893
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy 40 000 PLN

www.amstrade.euwww.icaremedical.eu