Gwarancja

Stawiając zadowolenie Klientów za priorytet działania zobowiązujemy się zapewniać właściwą wysoką jakość oferowanych produktów.

Realizujemy to zobowiązanie poprzez dostarczanie produktów wyłącznie sprawdzonej jakości oraz zapewniając bezproblemową terminową obsługę gwarancyjną w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.

Dbając o utrzymanie stabilnych partnerskich warunków handlowych gwarantujemy zarówno partnerom handlowym, jak i ich klientom nabywającym produkty firmy AMS TRADE sprawną obsługę zgłaszanych uzasadnionych reklamacji na towary wadliwe.

Jeśli chcesz złożyć reklamację, poniższa procedura wskazuje sposób postępowania.

Chcę zgłosić reklamację

Aby zgłosić reklamację wyślij zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: office@amstrade.eu, bądź pocztą tradycyjną na adres: AMS TRADE, ul. Panewnicka 212 lok.7, 40-772 Katowice.

Każda forma zgłoszenia reklamacji musi zawierać:

  • Dane zgłaszającego (imię i nazwisko / firma, adres, numer telefonu kontaktowego).
  • Informacje o przedmiocie reklamacji (nazwę i model urządzenia, numer seryjny, data zakupu oraz opis przyczyny zgłoszenia reklamacji).

Uwaga:

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

Produkty mają różne okresy gwarancji. Należy dokładnie sprawdzić, na jaki okres została udzielona gwarancja na zakupiony towar – gwarancja rozpoczyna się od daty zakupu produktu wpisanej do karty gwarancyjnej przez sprzedającego i potwierdzonej dowodem zakupu.